Les

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Onsdag møttes tillitsvalgte i luftfarten fra hele Norden i Oslo.
Av Vetle Daler Publisert dato 23.11.2022 16:40 redigert 28.11.2022 10:44
Sissel Vian er leder i Parat kabinforbund, og representerte Norge sammen med Parats nestleder Anneli Nyberg på møtet,  i regi av Nordisk transportarbeiderfødersjons sivile luftfartsseksjon.

NTF har sju seksjoner, hvor den ene seksjonen er sivil luftfart. 
– Vi har vært samlet i to dager, hvor vi har diskutert utfordringene som luftfart står overfor etter pandemien, sier Sissel Vian til Parat24. 

Hun forteller at luftfarten i Norden har mistet mange dyktige medarbeidere under pandemien.
– Nå sliter vi med å få tilbake denne kompetansen i bransjen, og i disse to dagene har vi delt de utfordringene vi står overfor i de forskjellige landene, sier hun.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup