Les

Felles domstol i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden

Foto: Trygve Bergsland
Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, bekrefter overfor Parat24 at han arbeider med planer om å slå sammen tingrettene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden til en felles domstol. Parats nestleder reagerer og ber om ro i etaten. 
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 13.02.2018 16:10 redigert 15.02.2018 12:59
Det var i 2016 Justiskomiteen på Stortinget ba Domstoladministrasjonen om å stoppe nedleggelser og sammenslåinger av tingretter rundt om i landet. Justisdepartementet fulgte dette opp i sitt tildelingsbrev til Domstoladministrasjonen, hvor det slås fast at sammenslåinger skal være basert på frivillighet og lokal enighet.  

Fire tingretter under et tak
Stortinget har ifølge Urke gitt uttrykk for at sammenslåing av domstoler skal bygge på frivillighet. 
–  Det er dette vi forholder oss til, sier Urke.

Han sier det er besluttet innført felles ledelse for Salten og Lofoten. 
–  For Salten og Lofoten venter vi på utnevnelse av ny felles domstolleder for de to domstolene, sier Urke.  

Leder for domstolene jobber også med en egen prosess i Østfold. 
– Her sonderer vi muligheten for å slå sammen tingrettene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden til en felles domstol etter modell fra Vestfold. De korte avstandene i Østfold gjør det mest formålstjenlig å samle de fire tingrettene under et tak, sier Urke. 

Parat venter på domstolkommisjonen
Etter et betydelig press og lokalt engasjement lykkes Parats tillitsvalgte i domstolene å stanse nedleggelser og sammenslåinger av en rekke tingretter vinteren 2016. 
– I 2016 ba vi om en helhetlig gjennomgang av domstolenes organisering, og regjeringen svarte i 2017 med å sette ned en domstolkommisjon som skal levere en NOU i 2020. For oss er det viktig å sikre en prinsipiell og helhetlig tilnærming til strukturendringer i domstolene, sier Nina Anderson, som er hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene.

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier han ikke er avvisende til endring, men er opptatt av ryddige prosesser og vil ha ro i etaten slik at domstolkommisjonen kan få jobbet frem et helhetlig forslag. 
– Vi har slått dette tilbake politisk før. Er det behov for det, kommer vi til å gå inn i denne saken med full tyngde en gang til. Våre tillitsvalgte har bedt om ro i etaten mens vi venter på innstillingen fra domstolkommisjonen. Det er et signal jeg håper også Domstoladministrasjonen tar med seg, sier Parats nestleder. 

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo