Les

Farmasiforbundet vil ha bemanningsnorm i apotek

Bemanning og arbeidsdeling i apotekene var blant temaene Farmasiforbundets leder Irene Hope tok opp i en stortingshøring denne uka.
Av Vetle Daler Publisert dato 05.11.2021 15:30 redigert 05.11.2021 15:57
Hope ba helsepolitikerne om å innføre en egen bemanningsnorm.
– Skal vi lykkes med å utvikle morgendagens apotek og avlaste helsetjenesten med flere helse- og farmasifaglige oppgaver, er apoteket helt avhengig av både farmasøyter og apotekteknikerne som står i førstelinjen på apoteket. Etter Farmasiforbundets oppfatning bør det vurderes innføring av en bemanningsnorm for apotekbransjen. Ikke minst for å sikre et helhetlig og kvalitativt godt tilbud gjennom alle landets apotek, .sa hun i høringen i helse- og omsorgskomiteen.

Produksjon av legemidler og vaksiner i Norge var også blant temaene Hope tok opp.
– I Hurdalsplattformen er det gitt signaler om å legge til rette for produksjon av kritiske og viktige legemidler i Norge. Farmasiforbundet støtter forslaget, som etter vår oppfatning vil kunne være et viktig bidrag til å sikre legemiddelforsyningen og beredskapsarbeidet i Norge, sa hun.

Se opptak av høringen her

 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo