Les

Farmasiforbundet støtter rekvireringsrett for farmasøyter

Farmasiforbundet mener farmasøyter i apotek bør få rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa. 
Av Vetle Daler Publisert dato 04.08.2020 16:40 redigert 04.08.2020 18:13
Det kommer fram i et høringssvar fra forbundet til Helse- og omsorgsdepartementet, som foreslår endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

"Farmasiforbundet er opptatt av en god vaksinasjonsgrad i landet. En nasjonal målsetning om 75 % influensadekning i alle målgruppene er avhengig av tilgjengelighet og at det er så enkelt, men trygt som mulig for kundene. Apotekene bidrar i stor grad til dagens dekningsgrad etter at bransjen har foretatt en utstrakt etterutdanning av mange apotekteknikere og
farmasøyter til vaksinatører. For å gjøre influensavaksinering ytterligere mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa", heter det i Farmasiforbundets høringssvar.

Når det gjelder selve vaksineringen, understreker Farmasiforbundets leder Irene Hope at dette er noe apotekteknikere også har kompetanse til å gjøre.
– Apotekforeningen har laget en bransjestandard hvor apotekteknikere inngår i vaksinasjonsprogrammet, sier hun til Parat24.

Høringsfristen er tirsdag 4. august 2020.
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo