Les

Farmasi­kongressen er i gang

Farmasiforbundets store kongress er i gang på Gardermoen, og årets tema er antibiotika og antibiotikarestistens. Forbundsleder Irene Hope og nestleder Bodil Røkke gleder seg til dagen.
Av Vetle Daler 24.11.2019 14:41
Farmasikongressen 2019 arrangeres på Gardermoen søndag, og foruten flere foredrag om antibiotika står kåring av "årets medlem" på agendaen.

Program:

09.00  Musikkinnslag med Claudia Scott
 
09.15 Åpning av Farmasikongressen ved Irene Hope og presentasjon av årets medlem

09.40 Velg å være en daglig gleder, ved Heidi Klefstad

10.20 Pause

10.45 Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, ved Siri Jensen, Antibiotikasenteret for primærmedisin

11.20 Hvorfor bakteriene blir resistente, om antibiotikas endring av den normale bakteriefloraen og hva vi kan gjøre for å forbedre bruken av antibiotika og derved redusere resistens, ved Dag Berild, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål

12.00 Lunsj

13.00 Antibiotikaresistens, utfordringer og nye løsninger, ved Alexander Høgmoen Åstrand, forsker og sivilingeniør ved Farmasøytisk institutt, UIO

13.45 Pause

14.10 Riktigere bruk av antibiotika, hvordan kan apotekansatte bidra? ved Harald Langaas, cand.pharm og leder for Relis Midt-Norge

15.00 Avslutning ved Irene Hope

Mer om Farmasikongressen 2019
Våre medlemsblader
Video

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

Lederkonferanse blir digital

Spekter-tariffoppgjøret: Parat krever satsing på kompetanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo