Les

Fare for streik i private barnevern- og omsorgsbedrifter

Torsdag starter meklingen mellom NHO Service og Handel, Abelia og NHO og Parat for ansatte i den private barne- og ungdomsverntjenesten og andre virksomheter innen privat omsorgs- og velferdstjenester. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 08.01.2021 10:30

Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. januar 2021.
Parat mekler sammen med YS-forbundet Delta og parallelt med Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier til Parat24 at de vil ha en lønnsvekst i form av et mindre sentralt tillegg og en vesentlig økning av tilleggene for å jobbe ettermiddag, kveld, natt og helg. - Vårt mål er å ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom privat og offentlig sektor, sier Aune.

Jobber medlever-turnus 
Mange av Parats medlemmer jobber i henhold til medlever-forskriften. Det innebærer at de faktisk bor sammen men beboerne, og er en del av deres dagligliv.
–  Vi vil ha en egen tariffbestemmelse om jobbing i henhold til medlever-forskriften. Jobbing utover 60 timer per "skift" skal avtales med de tillitsvalgte, og ikke kun med en enkelte som i dag, sier Aune.

Parats forhandlingsleder sier også at de vil ha et resultat i tråd med frontfaget (industrien) når det gjelder endringer knyttet til likestilling, kompetanseutvikling og forskuttering av sykepenger.

Så lenge mekling pågår er det kun Riksmekleren som har anledning til å uttale seg til media. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. januar 2021.

Les også: Brudd i forhandlingene for barne- og ungdomsvernet

 
 
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo