Les

Fare for hotellstreik fra lørdag

Parats forhandlingsleder, Grete Dieserud, er klar for to dagers mekling Foto: Helene Husebø/Parat
Torsdag starter mekling på Riksavtalen, der Parat og Fellesforbundet mekler parallelt.  Kommer ikke partene til enighet innen midnatt fredag kan det bli streik fra lørdag morgen.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 22.10.2020 9:30 redigert 22.10.2020 12:49

Dersom det blir streik vil Parat ta ut medlemmer ved Grand Hotell Oslo By Scandic og Raddison Blu Plaza hotell.

Fellesforbundet har varslet at de tar ut medlemmer ved 36 hoteller i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.

Forhandlingsleder Grete Dieserud i Parat går til meklingen med mål om å finne en løsning. Ved starten av forhandlingene sa hun at  Parats krav i forhandlingene er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Parats forhandlingsleder mener  minstelønnssatsene må heves i årets lønnsoppgjør og  det er fremmet særskilte krav for lavlønte.
– I tillegg til lønnskravene krever vi at arbeidsgiver godkjenner arbeidstakers fagutdanning og praksis, i og utenfor Norge. Fagutdanning skal gi uttelling ved lønnsfastsettelsen. Parat har i tillegg krav om at arbeidsgiver må forskuttere sykepenger, sier Dieserud.

Hun sier Parat også er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.
– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til etterutdanning. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men de må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med bedriftenes behov, sier Parats forhandlingsleder.

Parats forhandlingsutvalg består av Grete Dieserud, Dragoje Milovanovic, Nils Henjum og Arvydas Dragonas

 

 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo