Les

Fare for apotekstreik

F.v.: Thomas Lilloe, Parat; Monika Nilsen, Apotek 1; Inger-Johanne Opseth, Boots; Renate Messel Hegre, Parat. Foto: Helene Husebø
Meklingen mellom Parat og Virke i lønnsoppgjøret for landets apotekteknikere starter tirsdag. Blir partene ikke enige blir det apotekteknikerstreik i blant annet apotekkjedene Apotek 1 og Boots fra onsdag morgen.
Av Vetle Daler Publisert dato 10.11.2020 9:15 redigert 12.11.2020 16:51
Parat som forhandler på vegne av Farmasiforbundet, kom ikke til enighet med Virke i årets forhandlinger på farmasiavtalen. Avtalen omfatter apotekteknikere i Apotek 1, Boots apotek og ikke-kjedeeide apotek. Dermed møtes partene hos Riksmekleren tirsdag 10. november.

Striden står om lønn og arbeidstid. Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe sier apotekteknikerne må få justert sin normalarbeidstid slik at de får 37,5 timers arbeidsuke, som andre norske arbeidstakere.
– Dette er ikke arbeidsgiver villig til å gi apotekteknikerne, sier Lilloe.

Et annet tema er ifølge Lilloe at de ansatte i apotek kollektivt må avspasere kompensasjon for sen arbeidstid.
– Det betyr at man ufrivillig må arbeide en form for deltid. Vi krever at dette skal være en individuell rettighet, der ansatte kan velge om man vil ha utbetalt tillegget eller avspasere. Det er også tvilsomt om det er lovlig å avtale dette kollektivt, sier Parat-forhandleren.

Han sier apotekteknikerne i dag ikke får betalt spisepause.
– Slik det er i dag blir heller ikke apotekteknikerne likebehandlet med andre arbeidsgrupper på apotek når det gjelder forskuttering av sykepenger, sier Lilloe.

Sammen med farmasøytene utgjør apotekteknikerne det faglige personalet på norske apotek. De fleste av landets apotekteknikere er organisert i Farmasiforbundet, som en del av Parat.

Les også: Informasjon fra Parat til medlemmer som er omfattet av farmasiavtalen med Virke (Apotek 1, Boots og ikke-kjedeeide apotek)
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup