Les

Får ikke tak i nok arbeidskraft

Nesten 30 prosent av norske bedrifter og offentlige virksomheter sliter med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse.
Av NTB Publisert dato 22.09.2022 7:50 redigert 23.09.2022 7:35
Tall fra NAV viser en arbeidsledighet i Norge på bare 1,7 prosent i juli 2022, det laveste nivået siden 2008. De siste seks årene har det blitt dobbelt så mange virksomheter som rapporterer om stor grad av udekkede kompetansebehov. I 2016 var det 4 prosent som sa de hadde stor grad av kompetansemangel, mens andelen i 2022 er på 8 prosent.

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, er bekymret. 
– Et så stort kompetansegap vil på sikt få store negative konsekvenser for oss som samfunn og evnen til å levere gode tjenester. Tallene som kommer fram i rapporten, kan tyde på at det vil bli større behov for å investere i befolkningens kompetanse i årene som kommer, sier han.

Etterspørselen etter arbeidskraft i Norge er høy, og rekrutteringsproblemene har økt i nesten alle næringer siden før koronapandemien. Aldring av befolkningen og sentralisering er drivkrefter for kompetansebehov. Teknologiutvikling, klimaendringer, demografi og globalisering påvirker kompetansebehov i samfunns- og arbeidslivet på lang sikt. Særlig utsatte områder er bygg og anlegg, håndverk, industri og helse og omsorg.

Innlandet og Nordland er fylker med flere innbyggere over 65 år enn under 19 år. Oslo og Rogaland er fylker med den yngste befolkningen i landet.
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo