Les

Får ikke betalt overtid

Til tross for lange arbeidsdager er det mange i hotell- og restaurantbransjen som ikke får overtdsbetaling. Foto: istock
I hotell og restaurantbransjen jukses og trikses det, og de ansatte får ikke den lønnen de har krav på, hevder Ståle Botn, rådgiver i Parat. Han mener at det foregår utstrakt lønnstyveri i bransjen.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 11.01.2022 13:55 redigert 12.01.2022 9:19
Parat24 skrev forrige uke om de nye bestemmelsene i straffeloven, som kan gi fengselsstraff for lønnstyveri.
Bestemmelsene er et ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, men vil også få betydning for arbeidsgivere flest.

Ikke bare de små
I følge Botn er det ikke bare blant de små aktørene det foregår lønnstyveri.
– Når de store hotellene utbetaler flat timelønn til ansatte som leverer timelister som viser at de har jobbet 250 timer på en måned, kan de ikke skylde på at de ikke skjønte at den ansatte skal ha overtidsbetalt. Da kan det se ut som en bevisst handling, og lønnstyveri satt i system, sier Parats rådgiver.

Parat har etter hvert fått mange medlemmer innenfor hotell- og restaurantbransjen, og ifølge Botn er det mye å rydde opp i. Bransjen har lav organisasjonsgrad og mange ansatte som ikke kjenner til lov og avtaleverk.

Jobber overtid uten å få betalt
Det er helt vanlig at de ansatte i bransjen jobber overtid uten å få betalt for det. Noen steder får de kun betalt for en hel arbeidsdag, selv om de jobber 12 timers dager. Dette er særlig utbredt blant renholdere på hotell.
Parat-rådgiveren mener at renholderne er redd for å miste jobben sin, og at de ikke tør å kreve overtidsbetaling fordi ledelsen mener at de bør greie å utføre arbeidet på 7,5 timer.
– Dette er et dagsverk, fullfør det er tonen fra arbeidsgiver, sier Botn.

Har fått 370 tusen kroner for lite
En av de verste sakene jeg har vært borte i er en servitør som ikke har fått utbetalt overtidstillegg.  Ved å sjekke timelister har vi kommet frem til at vedkommende har fått over 370 tusen kroner for lite i overtidsbetaling de siste tre årene.
– Vi har fremmet krav overfor arbeidsgiver på vegne av medlemmet, sier Ståle Botn.

Bryter arbeidstidbestemmelsene
I følge Parat-rådgiveren er det ikke bare manglende betaling som er problemet, mange ansatte jobber også langt utover arbeidsmiljølovens grenser. Å jobbe 250 timer i måneden, og mange helger uten fri er ikke uvanlig i hotell- og restaurantbransjen.
– Et av våre medlemmer hadde ikke en eneste frihelg i juni, juli og august. Sånn skal det ikke være sier Ståle Botn.

Følger lov og avtaler
Parat24 har kontaktet Scandic, som er en av de store hotellkjedene i Norge for en kommentar, og HR-direktør i Scandic, Elin Ekrol, uttaler til Parat24:
"Scandic har som uttalt mål å alltid følge både arbeidsmiljøloven og inngåtte tariffavtaler, det være seg både arbeidstidsbestemmelsene og beregning av overtidsgodtgjørelse. Dersom det forekommer feil i forhold til beregning/utbetaling av overtidstillegg, blir dette korrigert."
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo