Les

Får igjen fly med fulle fly

Tomme midtseter har vært kravet i Norge siden 28. april. Nå går samferdselsministeren inn for å oppheve regelen. Foto: iStock

Ifølge NRK går samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nå inn for at flyselskapene skal få slutte med tomme midtseter, og de får dermed igjen fly med fulle fly. Pilotforbundets leder er fornøyd, men mener samtidig ytterligere hjelpepakker må på plass. 

Av Helene Husebø Publisert dato 11.06.2020 14:30 redigert 11.06.2020 18:37

Det har i Norge vært krav om tomme midtseter siden 28. april. Smittevernsveilederen vil nå bli justert i tråd med internasjonale anbefalinger, slik Pilotforbundet og Parat tidligere har gitt innspill om. 

Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, er fornøyd med at Pilotforbundets og Paras innspill har blitt hørt. 
– Pilotforbundet og Parat har hatt møte med samferdselsministeren, og vi er glade for at innspillene våre har blitt tatt imot og etterfulgt. Dette er absolutt et skritt på veien til en bedre økonomisk situasjon for flyselskapene, sier han. 

Han understreker samtidig at det å igjen kunne fylle opp flyene ikke er nok. 
– Det må friske penger til om vi skal klare å konkurrere med de utenlandske selskapene. Vi trenger en ytterligere hjelpepakke til norsk luftfart som samsvarer det selskaper i andre europeiske land har fått, sier Holsether, og viser til Lufthansas krisepakke. Sammenligner man basert på antall fly, hadde Norwegian og SAS mottatt henholdsvis 20 og 16 milliarder kroner med en tilsvarende hjelpepakke. 

Holsether påpeker at man er avhengig av utenlandsflygninger for å oppnå en fornuftig pris også på innenlandsflygninger. 
– Dette har en sammenheng med effektiv utnyttelse av flyflåten. For å få ned de tekniske driftskostnadene og dermed oppnå fornuftige priser, trenger vi en god frekvens av både utenlands- og innenlandsflygninger, altså både lengre og kortere turer. Dette vil bli vanskelig å få til uten en ny hjelpepakke. Da vil vi se et redusert tilbud og høye billettpriser, sier lederen i Pilotforbundet. 

Parat-leder Unn Kristin Olsen mener tiltaket er helt i tråd med Parats krav. 
– Dette positivt for hele luftfarten i Norge. Det er lite som tilsier at flysetene nå skal holdes tomme. Luften i flyene byttes ut hvert andre til tredje minutt, og hepafiltre er installert i alle store fly, noe som minsker faren for virussmitte, sier hun.

Olsen påpeker at selskapene trenger en kapasitet på minst 72 prosent for å ha en økonomisk flygning. Alle de norske selskapene har med tomme midtseter vært langt under denne grensen. 
– Europa har ikke hatt de samme restriksjonene som Norge har lagt opp til, og vi har vært redd for at dette kan føre til en konkurransevridning som vil gjøre det enda vanskeligere for selskapene innen norsk luftfart, sier Parat-lederen. 

 
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo