Les

Fall i bilkjøpene ga nedgang i BNP

Kraftig fall i bilsalget førte til nedgang i BNP. Fallet skyldes at mange kjøpte bil før nyttår for å unngå de nye el-bilavgiftene. Illustrasjonsfoto: Gettyimages
BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar. Kraftig nedgang i varehandelsnæringen, herunder bilhandelen, utgjorde det største bidraget til fallet.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 16.03.2023 10:05 redigert 16.03.2023 11:56

– I slutten av fjoråret var det svært mange bilkjøp fordi folk ville unngå avgiften på elbiler som ble innført ved årsskiftet. I januar var bilkjøpene derimot historisk lave. Det er hovedårsaken til at BNP Fastlands-Norge nå går ned, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet Pål Sletten, i en pressemelding fra Statistisk sentralbyrå.

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at fallet i varehandelen bidro 0,3 prosentpoeng til nedgangen i bruttonasjonalproduktet (BNP) Fastlands-Norge fra desember til januar. Utenom varehandelen var det vekst i tjenestenæringene. I tillegg økte bruttoproduktet i industrien. Den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge ble 0,4 prosent fra august-oktober til november-januar.
– Bilkjøpene har forårsaket uvanlig store svingninger i de månedlige nasjonalregnskapstallene den siste tiden. Den underliggende utviklingen i fastlandsøkonomien ser imidlertid ut til å være positiv, men nokså svak, sier Sletten.

Prisnedgangen på naturgass og elektrisk kraft fortsatte i januar. Det trakk ned verdien av Norges produksjon og eksport. Samlet BNP falt 2,7 prosent målt i løpende priser. 
– Energipriser har vært en driver bak den generelle prisstigningen i økonomien, men siden toppen i august i fjor har prisene på energivarer falt betydelig. Riktignok er kraftprisene fortsatt svært høye, sier Sletten.

 


Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo