Les

Fagforeninger som integreringsarena

Parat-leder Unn Kristin Olsen og rapportforfatter Sylo Taraku under onsdagens presentasjon av funnene i Parats og Agendas samarbeidsprosjekt om organisasjonsgrad blant innvandrere. Foto: Helene Husebø
Parats hovedstyre inngikk i 2019 et samarbeid med tankesmien Agenda for å finne ut av hvilke barrierer som eksisterer for at flere innvandrere skal organisere seg. Onsdag presenterte rapportforfatter Sylo Taraku anbefalinger og funn fra prosjektet for hovedstyret. 
Av Helene Husebø 19.06.2020 8:50
Organisasjonsgraden blant innvandrere er lavere enn i befolkningen for øvrig, og samarbeidet mellom Parat og tankesmien Agenda har analysert hvordan arbeidstakerorganisasjoner og arbeidslivet i Norge kan bidra til å unngå polarisering i befolkningen. 

Taraku mener prosjektfunnene viser at fagforeninger bør fungere som en integreringsarena. 
– Fagforeninger kan bidra som en motgift mot polarisering i befolkningen. Ikke alle integreringsoppgaver bør gjøres av myndigheter. Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner bør bidra ved å skape relasjoner, tillit og gjøre innvandrere i bedre stand til å forstå sine rettigheter i arbeidslivet, sier Taraku. 

Han forklarer at negative utviklingstrekk er bakgrunnen for samarbeidet, deriblant sterk økning i virksomheter med kun innvandrere som ansatte, og segregering i nivå av ansettelse, altså at mange innvandrere jobber "på gulvet". Dette skaper en segregering, og man ser lavere organisasjonsgrad i utsatte bransjer. 

Taraku mener man kan se flere potensielle forklaringer på hvorfor organisasjonsgraden generelt er lavere blant innvandrere, deriblant en løs tilknytning til Norge, lavere utdanning, lavere deltakelse i organisasjonslivet generelt, og det faktum at mange innvandrere rett og slett ikke har blitt informert eller spurt om de ønsker å organisere seg. 
– Mange føler heller ikke behov eller interesse for organisering. Man har det bra som det er, og synes kanskje det er for dyrt å organisere seg som lavlønnet. Mange har et midlertidig perspektiv på arbeidet i Norge, og kan derfor se fagforeningenes kampsaker som motstridende for sine egne interesser, forklarer han. 

Taruko anbefaler Parat å iverksette rekrutteringskampanjer i utsatte bransjer, og investere i skolering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn for å bygge kompetanse. I tillegg er det viktig at Parat introduserer seg tidlig i introduksjonsfasen når noen starter en ny jobb.
– Det er viktig å informere om fagforeninger så tidlig som mulig, og etablere kontakt tidlig. Dette krever oppfølging, og man må gi inspirasjon, sier han. 
 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo