Les

Fagforeningene vant frem i Høyesterett

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad vant frem i Høyesterett sammen med Fellesforbundet og LO. Foto: Trygve Bergsland
Høyesterett har kommet frem til at man har krav på dekning av sakskostnader også der en tredjepart har betalt disse, for eksempel en fagforening. – Dette betyr at vi kan fortsette å yte like god rettsbistand til medlemmene, sier Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad. 
Av Helene Husebø Publisert dato 23.09.2020 13:25 redigert 23.09.2020 13:46
Parat vant frem i Høyesterett sammen med LO og Fellesforbundet som partshjelper i saken et LO-medlem reiste mot Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 
Lagmannsretten hadde tidligere slått fast at medlemmet, som har vunnet frem med krav om endring av et NAV-vedtak, ikke hadde krav på dekning av sakskostnader fordi medlemmet selv ikke har egne utgifter. Sakskostnadene var betalt av fagforeningen. 

Høyesterett har nå slått fast at man har krav på dekning av sakskostnader også der en tredjepart, for eksempel en fagforening, har betalt disse. Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad mener saken har belyst et viktig prinsipielt spørsmål, og er glad for at Høyesteretts beslutning. 
– Dekning av saksomkostninger er en viktig forutsetning for vår mulighet til å yte bistand til medlemmene. Når Høyesterett nå slår fast at man har krav på dekning også der fagforeningen har betalt for sakskostnadene, betyr dette at vi kan fortsette å yte like god rettsbistand til medlemmene. Vi opprettholder medlemmenes rettssikkerhet og kan fortsette å bidra til rettsavklaring, sier han. 
 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo