Les

Færre lovbrudd ble oppklart

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
I alt 287.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i fjor, en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Nedgangen har resultert i færre siktede personer.
Av NTB 24.10.2019 9:17

På landsbasis ble 2.080 færre eiendomstyverier og 2.250 færre rusmiddellovbrudd rettslig avgjorte saker, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i 2018 er imidlertid marginal sammenlignet med nedgangen i 2017, som var på hele 9,6 prosent.

I til sammen sju distrikter var det nedgang i etterforskede saker, der nedgangen var størst i Øst politidistrikt med 5 prosent. Oslo politidistrikt var distriktet med størst oppgang, med en økning på 5 prosent eller 3.070 etterforskede saker.

I kategoriene seksuallovbrudd og vold og mishandling økte imidlertid antall rettslig avgjorte saker, henholdsvis med 830 og 1.720 saker.

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo