Les

Færre lovbrudd ble oppklart

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
I alt 287.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i fjor, en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Nedgangen har resultert i færre siktede personer.
Av NTB 24.10.2019 9:17

På landsbasis ble 2.080 færre eiendomstyverier og 2.250 færre rusmiddellovbrudd rettslig avgjorte saker, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i 2018 er imidlertid marginal sammenlignet med nedgangen i 2017, som var på hele 9,6 prosent.

I til sammen sju distrikter var det nedgang i etterforskede saker, der nedgangen var størst i Øst politidistrikt med 5 prosent. Oslo politidistrikt var distriktet med størst oppgang, med en økning på 5 prosent eller 3.070 etterforskede saker.

I kategoriene seksuallovbrudd og vold og mishandling økte imidlertid antall rettslig avgjorte saker, henholdsvis med 830 og 1.720 saker.

Våre medlemsblader
Video

Halloweenmannen

Ikke et veldedighets­prosjekt

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo