Les

Færre arbeidssøkere

188 900 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 2 800 færre enn sist uke.
Av NTB Publisert dato 26.10.2020 12:25 redigert 04.11.2020 9:17
Det er nå 1 100 færre helt ledige enn i forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med 2 000 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 300 personer.

Totalt er 6,7 prosent av arbeidsstyrken arbeidssøkere.
– Antallet arbeidssøkere har gått ned med totalt 9 000 personer så langt i oktober. Nedgangen er jevnt fordelt på helt og delvis ledige, men det er som tidligere i hovedsak antall permitterte som går nedover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Ifølge foreløpige tall er 100 400 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten var på 113 800 personer, som utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 75 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 188 900 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,7 prosent av arbeidsstyrken.

22 500 av dem som er registrert som helt ledige, er permittert. Det samme gjelder for 33 700 av de delvis ledige. Det er dermed 2 200 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2 prosent av arbeidsstyrken permittert, viser NAVs tall.

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo