Les

Færre arbeidsledige siste uke

Tirsdag er det registrert 208.100 arbeidsledige hos Nav. Det er 4.600 færre enn i forrige uke.
Av NTB Publisert dato 09.09.2020 13:45
– Den positive utviklingen fortsetter. Stadig flere permitterte er tilbake i jobb, og den siste uken gikk ledigheten ned både blant helt ledige og delvis ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

112.000 personer er nå registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 123.400 personer, eller 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 84.800 personer registrert som delvis arbeidsledige.

Totalt er dermed 208.100 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken.

I Oslo er 34.832 personer registrert som helt eller delvis ledige tirsdag. Det er en nedgang på 1.029 personer sammenlignet med forrige uke.

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo