Les

Færre arbeidsledige i januar

I januar var det 1200 færre helt arbeidsledige, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. 2,6 prosent av arbeidsstyrken var helt arbeidsledige. Det var registrert 71 100 helt arbeidsledige hos NAV ved utgangen av januar, noe som utgjør 2,6 prosent ledige.
Av NTB 13.02.2020 12:10
Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, eller 86 400 personer.

Fylkene som hadde høyest ledighet i januar, var Østfold og Vestfold med henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest innenfor næringen reiseliv og transport med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var den innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.


Våre medlemsblader
Video

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

Lederkonferanse blir digital

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo