Les

F-35 har tatt over skarp beredskap fra F-16

F-35. Foto: Luftforsvaret
Torsdag kl. 11.45 tok F-35 over for F-16, flyet som har voktet norsk luftrom i 40 år. Milepælen ble markert på Evenes flystasjon.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 06.01.2022 16:55 redigert 12.01.2022 9:17
Seansen ble noe amputert på grunn av tett snøvær over Evenes.
– F-35 har nå overtatt stafettpinnen med døgnkontinuerlig vakt. Dette er en stor dag, og jeg er svært godt fornøyd. Det har vært en vellykket innføring av det nye kampflyet så langt, takket være mange dedikerte og dyktige mennesker i Luftforsvaret og blant våre samarbeidspartnere, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, i en pressemelding.

Det er nå to F-35 kampfly på fast 15-minutters QRA-beredskap (Quick Reaction Alert) for Norge og Nato. Johan Hovde, leder i Parat forsvar, er fornøyd med at de nye flyene nå er i operativ tjeneste. 
– Det er en god nyhet at Forsvaret har klart målet om å innfase en ny flytype og flyttet flybase innenfor de frister som ble satt langt tilbake i tid, sier han til Parat24

Det første av de nye kampflyene kom til Norge i 2017. Siden den gang har forsvaret utført testing og evaluering for å klargjøre for operativ overtakelse i 2022.

Neste milepæl kommer i 2025, når F-35 skal oppnå full operativ kapabilitet.
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo