EU vingeklipper nytt arbeidstilsyn

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
EUs medlemsland går inn for et europeisk arbeidstilsyn med mindre slagkraft enn det EU-kommisjonen opprinnelig så for seg.
Av Arve Sigmundstad 06.12.2018 12:05

EUs arbeidsministre kom torsdag fram til et felles standpunkt i forhandlingene om det nye byrået, som går under forkortelsen ELA.

Enigheten bærer preg av betydelig skepsis til de ideene EU-kommisjonen først la fram.
– Dette er ikke det samme som det EU-kommisjonen opprinnelig foreslo. Vi måtte gjøre flere endringer for å oppnå kvalifisert flertall, forklarer en EU-diplomat.

Til og med navnet er endret. EU-kommisjonens opprinnelige forslag var at «European Labour Authority», eller Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten på norsk. Dette er nå endret til «European Labour Agency», eller Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået.

Navneendringen er ifølge EUs østerrikske formannskap ment å «gjenspeile det faktum at ELAs rolle skal begrenses til å bistå medlemslandene».

En egen paragraf er tilføyd for å presisere at det nye byrået ikke på noen måte skal påvirke medlemslandenes egen myndighet til å regulere arbeidslivet.

Arbeidsministrene presiserer samtidig at det skal være frivillig for medlemslandene å delta i felles inspeksjoner eller mekling i regi av ELA.

Ministrene må nå vente på EU-parlamentets behandling før et endelig forlik kan inngås om hvilken rolle det nye byrået skal få.

(©NTB)

Aktuelle medlemsblader
Video

Positivt møte hos arbeidsministeren

Avinor og parkering på OSL

Et bedre arbeidsliv ligger foran oss

Landsmøtet: Parat-leder og YS-leder kommenterer

Landsmøtet: Se åpningen direkte

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
Fax 21 01 38 00
post@parat.com
webmaster@parat.com