Les

EU vil beskytte sårbare ansatte

EU er kommet til enighet om nye regler som skal styrke rettighetene til ansatte med usikre kontrakter.
Av NTB 07.02.2019 14:11

Kompromisset kom på plass rundt klokka 4 natt til torsdag etter drøyt to år med forhandlinger.

Det nye regelverket etablerer nye minstekrav som skal sikre mer åpenhet og forutsigbarhet i arbeidslivet, spesielt for sårbare grupper som deltidsansatte, midlertidig ansatte og tilkallingsvikarer.

EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen mener enigheten er en viktig milepæl. Hun viser til at et voksende antall ansatte i Europa har fleksible kontrakter.

– I dagens økonomi er det behov for fleksible arbeidskontrakter, men fleksibiliteten må kombineres med et minimum av beskyttelse, sier hun.

De nye reglene innebærer blant annet at alle ansatte innen én uke etter arbeidsstart må få skriftlig informasjon om forhold som arbeidstid, lønn og kontraktens varighet. I dag er fristen to måneder.

Prøveperioder skal ikke ha lenger varighet enn seks måneder, med mindre det finnes helt spesielle grunner til det.

I tillegg innføres det forbud mot å nekte arbeidere som er ansatt i en lav stillingsprosent, å ta arbeid for andre arbeidsgivere også.

De nye reglene må fortsatt formelt godkjennes av EU-parlamentet og EUs ministerråd før de kan tre i kraft.

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com