Les

EU forventer jevn, men moderat vekst

EU forventer at unionens økonomi kommer til å fortsette å vokse jevnt, med en økning i brutto nasjonalprodukt på 1,4 prosent i år og neste år.
Av NTB 14.02.2020 17:55
Den nyeste vekstprognosen, som ble lagt fram torsdag, er en marginal nedjustering fra prognosen forrige høst. Da var det ventet en BNP-vekst på 1,5 prosent.

Forventningene til eurolandene er uendret, men er fortsatt noe lavere enn for unionen som helhet. BNP i de 19 landene som bruker EUs fellesvaluta, anslås å vokse med 1,2 prosent i 2020 og i 2021. (©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

Lederkonferanse blir digital

Spekter-tariffoppgjøret: Parat krever satsing på kompetanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo