Les

Etterlyser bedre oppgavedeling i helsesektoren

Lizzie Ruud Thorkildsen etterlyser bedre oppgavedeling i helsesektoren. Foto: NTB/Thomas Brun
Torsdag la Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport, med forslag til hvordan vi kan møte utfordringene i helse- og omsorgssektoren.  Oppgavedeling mellom yrkesgrupper er det første som må på plass, sier nestleder i YS Lizzie Ruud Thorkildsen.
Av Vetle Daler Publisert dato 02.02.2023 12:10 redigert 02.02.2023 14:22
Thorkildsen har vært YS' representant i Helsepersonellkommisjonen.
Vi må legge den utdaterte profesjonstankegangen bak oss, satse på oppgavedeling og se på hvordan vi kan jobbe tverrfaglig til det beste for brukerne, sier hun.

Thorkildsen mener oppgavene i helse- og omsorgssektoren må utføres av tverrfaglige team rundt brukeren, og viser til en rekke autoriserte yrkesgrupper som alle kan bidra på ulike måter, for eksempel audiografer, aktivitører, apotekteknikere, helsesekretærer, ernærings- og institusjonskokker, kokker, miljøterapeuter, renholdere og vernepleiere. 
 Nytenkning og løsninger med oppgavedeling mellom yrkesgrupper er det første som må på plass, mener YS’ nestleder.

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier meldingen fra Helsepersonellkommisjonen er tydelig.
– Hele, faste stillinger, riktig kompetanse på riktig sted og til riktig tid, og økt bruk av teknologi er viktig hvis vi sammen skal klare å løse utfordringene i denne sektoren. Det gjelder også apotek og tannhelse. Nå er det opp til myndighetene å følge opp, sier hun til Parat24.
 
Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat (ThsF), er enig.
– Kommisjonen peker på at vi antagelig er mange nok ansatte i helsetjenesten, men vi må bli mye bedre på oppgavefordeling. Utvalgslederen sier blant annet at man i langt større grad må benytte seg av helsefagarbeideren og la dem utføre mange flere arbeidsoppgaver enn i dag, for å frigjøre tiden til sykepleierne og legene. Det samme gjelder i tannhelsetjenesten, sier Årmo. 

Hun påpeker at ThsF i årevis har pekt på og snakket om den samme personellutfordringen. 
– Tannhelsetjenesten må slutte å bruke tannlege- og tannpleiertiden på oppgaver tannhelsesekretæren er utdannet til og mange flere arbeidsoppgaver må delegeres, også fra tannleger til tannpleiere, sier ThsF-lederen. 
 
Mer om helsepersonellkommisjonen og rapporten her

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo