Les

Ett av ti barn tvunget ut i barnearbeid

Mustafa (14) har allerede laget sakser i fire år. Han er hovedforsørger i familien. Foto: Istock
Verden har, for første gang på to tiår, hatt en oppgang i antall barn som er tvunget ut i barnearbeid. Koronapandemien kan gjøre ting stadig verre, advarer FN.
Av NTB Publisert dato 10.06.2021 9:50 redigert 10.06.2021 10:08

I en felles rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Unicef heter det at antall barnearbeidere i verden ved starten av 2020 var 160 millioner. Dette var 8,4 millioner flere enn for bare fire år siden.
Barnearbeiderne utgjør nesten ti prosent av alle verdens barn, og andelen har ikke endret seg merkbart. Men antallet har økt siden det er blitt flere barn i verden.

Barn mellom fem og elleve år utgjør mer enn halvparten av barnearbeiderne. Gutter utgjorde 97 av 160 millioner barnearbeidere i begynnelsen av 2020. Dersom man teller med barn som gjør husarbeid minst 21 timer i uka, blir det imidlertid langt mindre forskjell mellom kjønnene.
70 prosent av barnearbeidet gjøres i primærnæringer, 20 prosent i tjenestenæringer, og 10 prosent i industrinæringer.

Begynte før pandemien
Økningen begynte før pandemien. Situasjonen har endret seg dramatisk fra en nedadgående trend i perioden 2000 til 2016, da det ble 94 millioner færre barn i barnearbeid, heter det i rapporten.

ILO og Unicef advarer om at ytterligere 50 millioner barn kan bli tvunget til barnearbeid de neste to årene om det ikke gjøres mer for å motarbeide fattigdom på globalt plan. Unicef-toppen Henrietta Fore advarer om at koronakrisen gjør den vanskelige situasjonen enda verre.
– Familier må ta hjerteskjærende valg idet økonomier stenges ned, skoler stenges, og statsbudsjett krymper, sier hun.

Kraftig økning i farlig arbeid
Særlig bekymringsfull er økningen i antall barn mellom fem og 17 år som utfører farlig arbeid, som kan påvirke barns utvikling, utdanning og helse.
Dette gjelder blant annet gruvearbeid, arbeid som innebærer bruk av store maskiner, og barn som jobber mer enn 43 timer i uka, noe som gjør det nesten umulig å gå på skole. 79 millioner barn har slikt farlig arbeid, et antall som har økt med 6,5 millioner.
Situasjonen er verst i Afrika sør for Sahara. Her har befolkningsveksten og ekstrem fattigdom tvunget ytterligere 16,6 millioner barn ut i barnearbeid siden 2016. Nesten ett av fire barn i Afrika sør for Sahara er allerede tvunget ut i barnearbeid, mot 2,3 prosent i Europa og Nord-Amerika.

 

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten