Les

ETF jobber for bærekraftig luftfartsutvikling

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, var tilstede i Brussel under ukens ETF-møte. Foto: Ned Alley
Torsdag og fredag denne uken ble det avholdt møte i ETFs sivilflyseksjon, hvor representanter fra bakkeansatte, kabinansatte, piloter og flyledere har deltatt. Fra Parat deltok nestleder Anneli Nyberg og styremedlem i Norwegian Kabinforening, Trude Mathisen.
Av Helene Husebø Publisert dato 22.04.2022 14:55

Ifølge Nyberg var det for første gang på to år mange som deltok fysisk, og dette sikret gode diskusjoner og mulighet for nye representanter å bli kjent med hverandre.
- Dette var det siste felles møtet før den kommende ETF-kongressen i Budapest i mai, og møtet var preget av en oppsummering av hva seksjonen har jobbet med de siste årene, og det er lagt planer for fremtidens ETF. Det ble gjort forberedelser og laget utkast til dokumenter som skal behandles på kongressen, sier Nyberg. 

Ifølge Parats nestleder er det viktigste temaet for luftfartsansatte en bærekraftig utvikling – både sosialt og med tanke på miljø, og sikre et reelt og konstruktivt trepartssamarbeid på EU-nivå.
- Det vil også starte opp et nytt ETF-prosjekt i løpet av 2022 – "No going back-project", hvor vi skal se nærmere på pandemiens virkninger både på kort og lang sikt, konsekvenser for de ansatte, og hva vi kan lære for være bedre forberedt på en lignende krise for luftfarten, forteller Nyberg. 

Hun forteller også at det under møtet ble foretatt valg av det nye styret i sivilflyseksjonen.
- Det er veldig gledelig at Parat klarte å sikre en styreplass. Det betyr at vi sitter nærmere beslutningene som skal fattes for fremtidens luftfart, og det vil komme alle våre medlemmer tilsluttet denne sektoren til gode, avslutter Nyberg. 

Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo