Les

Etablererer Parat-klubb i nytt direktorat

Parat-leder Unn Kristin Olsen (nr fem fra høyre) besøkte Parat-medlemmer i Brønnøysund tirsdag.
Det nye Digitaliseringsdirektoratet får ansvaret for tjenesten Altinn, som holder til i Brønnøysund. Parats medlemmer i Altinn benytter anledningen til å etablere ny klubb. 
Av Vetle Daler 29.10.2019 22:03
Fra nyttår får Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) ansvaret for Altinn, hvor Parat har 13 medlemmer. Ingen mister jobben i forbindelse med omorganiseringen, og de ansatte fortsetter på samme arbeidssted, selv om virksomheten formelt flyttes fra Brønnøysundregistrene og legges inn under et nytt direktorat. 

Parat-leder Unn Kristin Olsen tilbrakte tirsdagen sammen med Parats medlemsgruppe i Brønnøysund, som er i full gang med å forberede overgangen til det nye direktoratet. Blant annet bestemte styret i Parat Brønnøysund seg for å etablere en ny medlemsgruppe i det nye Digitaliseringsdirektoratet
All honnør til styret som virkelig står på og trygger de ansatte i denne prosessen, og ikke minst en stor takk til dem for at de har tatt initiativ til opprettelse av ny Parat-gruppe i Digitaliseringsdirektoratet, sier hun til Parat24.

Olsen er også glad for at de berørte medlemmene på strak arm også tok initiativ til å danne et nytt tillitsutvalg som skal være oppe og gå fra 1. januar.
– Vi i Parat er heldige som har så flotte og ikke minst dyktige medlemmer og tillitsvalgte. Det var en stor fornøyelse å være sammen med dem tirsdag, både faglig og sosialt, sier Parat-lederen.

Fakta: Digitaliseringsdirektoratet
Etableres 1. januar 2020 ved en sammenslåing av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Altinn. Det nye direktoratet holder til i Oslo, Leikanger og Brønnøysund. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).
Våre medlemsblader
Video

Halloweenmannen

Ikke et veldedighets­prosjekt

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo