Les

Et begivenhetsrikt Parat-år er på hell

Kommentar
KOMMENTAR: Dette første landsmøte-året i Parat har brakt mye glede, men også stor sorg. Hvem kunne vel forutsett en krig i Europa i 2022, de fleste av oss trodde det hørte fortiden til. 
Av Unn Kristin Olsen Publisert dato 31.12.2022 14:35 redigert 31.12.2022 17:02
Vi i Parat har gitt vår støtte, både økonomisk og solidarisk. I dag går mine tanker til våre fagforeningskolleger i Ukraina, som ikke lenger kjemper for arbeidsvilkår og lønn. Men som bruker sine ressurser på humanitært arbeid til sine medlemmer.  Mine tanker går også til alle de her i Norge som har fått det tøffere økonomisk. Høye strømpriser, renteøkning, økte matvarepriser og lav lønnsvekst har gjort hverdagen tøffere for mange. 

Samtidig har det også vært mye å glede seg over. Vi har fått flere medlemmer og bikket igjen 41.000 tallet. Våre dyktige tillitsvalgte står på for sine medlemmer hver eneste dag. At vi ikke lenger har en pandemi gjorde at jeg dette året har kunnet treffe flere medlemmer og tillitsvalgte enn noen gang. Det er det kjekkeste jeg gjør som Parat-leder.  

Parat har også bidratt til et bedre arbeidsliv. Gjennom forhandlinger, politisk påvirkning og i rettsapparatet har vi satt våre spor. 

Da gjenstår det for meg å takke medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, hovedstyret, nestleder og generalsekretæren for året som snart er omme. Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt Parat-år sammen med dere alle. 

Godt nytt år!
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup