Et bedre arbeidsliv ligger foran oss

"Vi er Parat – og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!". Slik lyder Parats nye visjon. Se den nye profilfilmen her.
Av Vetle Daler 22.11.2018 11:45
– Mange forbinder fagforeninger med konflikt, men det er ikke slik vi i Parat ønsker å framstå. Ni av ti arbeidstakere sier de har det bra på jobb, og det kommer av det gode, organiserte arbeidslivet vi har i Norge, sa Parat-leder Vegard Einan da han presenterte den nye visjonen på Parats landsmøte i Bergen i forrige uke. 

– Parats fokus er ofte rettet inn på å hjelpe den ene som sliter med å gå på jobb, og så glemmer vi de ni som har det bra på jobb. Vi skal selvfølgelig fortsette å hjelpe dem som trenger det, men vi tror det er dette fokuset som gjør at fagforeninger sliter med å være relevant for folk flest.  Med den nye visjonen vil vi gjøre Parat mer relevant, sa Vegard Einan.

– Fagforening er mye mer enn lønnskamp, tariffstrid og det som fagforeninger tradisjonelt forbindes med. Vi skal fortsatt ta de kampene vi må, men vi må også snu oss rundt og tilby flere verktøy for å gi medlemmene våre en enda bedre arbeidsdag, sa Parat-lederen. 
Aktuelle medlemsblader
Video

Positivt møte hos arbeidsministeren

Avinor og parkering på OSL

Et bedre arbeidsliv ligger foran oss

Landsmøtet: Parat-leder og YS-leder kommenterer

Landsmøtet: Se åpningen direkte

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
Fax 21 01 38 00
post@parat.com
webmaster@parat.com