Les

Erna Solberg vil la folk jobbe så lenge de vil

Høyre-leder Erna Solberg vil fjerne alle særaldersgrenser i det offentlige på grunn av mangel på arbeidskraft.
Av NTB Publisert dato 07.03.2023 16:15
– Folk må velge sine egne liv, men det er ikke bærekraftig, verken for velferdsstatens finanser eller næringslivets behov for arbeidskraft, at for mange friske bytter ut jobb med golf eller venninneturer med en gang vi bikker 60, sier 62 år gamle Erna Solberg til Dagens Næringsliv.

Med dagens mulighet for mange til å gå av når de har nådd Erna Solbergs alder, betyr det 30 år med oppvekst og utdannelse, 30 år i arbeid og 30 år som pensjonist.
– 30-30-30 går bare ikke. Vi får verken nok skatteinntekter eller nok hender til eldreomsorg, skole og næringsliv, sier Solberg.

Hun mener mange ikke har tatt innover seg hva det vil bety på nesten alle samfunnsområder at vi vil mangle arbeidskraft fremover.
– Vi må få folk og næringsliv til å forstå at når levealderen øker så mye som den gjør, må også folk stå lengre i jobb, sier Høyre-lederen.

Hun vil gjennomføre fjorårets forslag fra Pensjonsutvalget der pensjonsalderen justeres etter levealderen, med cirka ett år for hvert tiårskull. Folk født på 90-tallet, må jobbe til de er 70, ikke dagens 67.

Deretter vil hun fjerne særaldersgrensene for en rekke offentlige yrker, for eksempel 60-årsgrensen i politiet. Og ikke minst vil hun fjerne kravet for alle om at man må gå av ved en viss alder.
– Alle særaldersgrenser bør bort. Det betyr ikke at du ikke skal ha rett til å gå av, men det må ikke være et krav.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo