Les

EØS-kritisk forslag avvist med 134 mot 24 stemmer

Forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud

Det var under den arbeids- og samfunnspolitiske debatten på Parats landsmøte at forslaget om å vurdere en annen tilknytning til EU enn den vi har gjennom EØS-avtalen ble fremmet. Forslaget ble nedstemt med 134 mot 24 stemmer.

Av Arve Sigmundstad 15.11.2018 11:00

Det var under den arbeids og samfunnspolitiske debatten at spørsmålet om hvorvidt Norge er tjent med dagens EØS-avtale, om denne fører til en utvanning av norsk arbeidslivs mulighet til selvbestemmelse ble reist.

Forslaget gikk ut på at Parat skulle vurdere en annen tilknytning til EU enn EØS hvis ikke norsk arbeidsliv selv kan bestemme innholdet i tariffavtaler, arbeidsrett, arbeidsmiljølovgivning og andre forhold som er sentrale for norske arbeidstakere.

Forslaget ble avvist av landsmøtet med klar margin, og fikk bare støtte fra 24 av landsmøtedelegatene – mens 134 delegater stemte mot forslaget.

Forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud gikk under debatten på talerstolen og advarte mot forslaget, men gjorde det likevel klart at forpliktende internasjonalt samarbeid, herunder ulike sider ved EØS, er viktige temaer som vil bli fulgt opp i organisasjonen fremover.  

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com