Les

Enighet om sosiale bestemmelser for helseforetak

Bodil Røkke er Parats representant i Spekter-forhandlingene. Foto: Vetle Daler
Det ble onsdag enighet om overenskomstens del A1 om sosiale bestemmelser i helseforetakene.
Av Vetle Daler Publisert dato 23.09.2020 14:35 redigert 23.09.2020 17:28
Det er enighet i forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og YS om de sosiale bestemmelsene i tariffavtalen, de såkalte A1-forhandlingene. Her forhandles det blant annet om pensjon, sykelønnsordninger, permisjoner og så videre. Forhandlingene gjelder Parat-medlemmer i Spekters område 10 (offentlige helseforetak med sykehusdrift), område 11 (øvrige helseforetak, herunder sykehusapotek) og område 13 (Lovisenberg sykehus).

I årets oppgjør er partene blant annet enige om å videreføre det partssammensatte utvalget som skal arbeide med alle sider av helseforetakenes pensjonsforhold. Det er også satt ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for arbeidstakere som er 67 år og eldre. Pensjon fra første krone gjøres gjeldene også for område 13, og ordningen om pensjonistavlønning videreføres.

Parats representant i forhandlingene, Bodil Røkke, sier seg fornøyd med resultatet så langt.
– Jeg ser nå frem til reelle og konstruktive lokale forhandlinger av B-dels avtalene, der spørsmål om økonomi, altså lønnstillegg, står sentralt, sier hun til Parat24. 

Les også: Enighet i innledende Spekter-forhandlinger

Les også: Informasjon om overenskomster og områder i Spekter
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo