Les

Enighet om mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

Parat og Den norske tannlegeforening kom tirsdag til enighet om endringene i mønsteravtalen for tannhelsesekretærer for perioden 2020-2022.
Av Vetle Daler Publisert dato 07.09.2021 23:40
Det gis følgende generelle tillegg pr. år med virkning fra 1. mai 2021: 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Assistent: 11 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 900

Tannhelse-
sekretær: 12 500 13 600 13 600 13 600 13 600 13 700 15 600

I forhandlingsresultatet ligger det generelle tillegget noe over det som ble gitt i kommunesektoren, årsaken til dette var at det var avsatt 1 prosent til lokale lønnsforhandlinger i kommuneoppgjøret.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten