Les

Enighet om minstelønn i EU

Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet er blitt enige om en avtale om minstelønn.
Av NTB-TT-Ritzau Publisert dato 07.06.2022 9:30
– Den nye loven, når den vedtas, vil fremme tilstrekkelige lovfestede minstelønninger og dermed bidra til å oppnå anstendige arbeidsvilkår og levekår for europeiske ansatte, heter det i en uttalelse fra rådet.

Forslaget om minstelønn ble først fremmet av EU-kommisjonen i 2020. Regjeringene både i Sverige og Danmark har vært svært skeptiske til det. Bakgrunnen er bekymring for at lovfestet minstelønn kan undergrave det nordiske systemet der lønnsnivået fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo