Les

Enighet om grossistoverenskomsten

Forhandlingsleder i Parat, Kjell Morten Aune. Foto: Helene Husebø

Natt til torsdag, etter mer enn to dager med forhandlinger, kom partene til enighet om grossistoverenskomsten. Alle medlemmer vil få 3,60 kroner i generelle tillegg, og minstelønnen øker med rundt 7 kroner.

Av Helene Husebø Publisert dato 05.05.2022 7:05

Parat forhandler med Virke om overenskomsten, som omfatter Parat-medlemmer som jobber på lager og i varedistribusjon.

 

Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune mener endringene i lønn og arbeidstid vil ha stor betydning for medlemmene.
– Alle medlemmer får altså 3,60 kroner i generelle tillegg fra 1.april. Sammen med endringene i garantilønn, som ble avtalt i mars, øker minstelønnen med dette 7,08 kroner.

 

Også bestemmelsene om arbeidstid har vært under forhandling.
– Her ble det gjennomslag for styrking av den bedriftstilpassede arbeidstidsordningen, ved at jobbing med forskjøvet arbeidstid nå må avtales og ikke lenger ensidig fastsettes av arbeidsgiver.

 

I tillegg skal det forhandles lokalt.
– I de fleste bedrifter bør det være mulig å hente ytterligere kroner i lokale lønnstillegg. Samlet sett oppfatter vi at de generelle tilleggene og grunnlaget vi har lagt for lokale oppgjør samlet sett bør gi våre medlemmer sin del av verdiskapningen i bedriften, sier Aune.

Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo