Les

Enighet om funksjonæravtalen

Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe. Foto: Vetle Daler

Parat og Virke kom torsdag ettermiddag til enighet om funksjonæravtalen. Oppgjøret sikrer reallønnsvekst til alle medlemmer.

Av Helene Husebø Publisert dato 05.05.2022 16:45 redigert 05.05.2022 17:32

Funksjonæravtalen omfatter ansatte innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon.

Oppgjøret havnet innenfor rammene i frontfaget, med reallønnsvekst til alle medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på kr 1,50 pr time. Sammen med endringene i garantilønn, som ble avtalt i mars, innebærer dette en økning av timelønnen på 6,50 kroner på lønnstrinn 6.

I tillegg ble det under forhandlingene enighet om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder. I tillegg skal det forhandles lokalt.

Parat har dermed fått gjennomslag for sine hovedkrav.
– Vi er godt fornøyde med det fremforhandlede resultatet, sier Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo