Les

Enighet mellom YS og Virke

Enighet: Leder for tariff i Virke, Bård Westbye (t.h), og Nestleder i YS Privat, Eirik Bornø. Foto: Liv Hilde Hansen.
YS og Virke kom torsdag til enighet i årets mellomoppgjør. Nestleder i YS Privat, Eirik Bornø, sier resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 3,2 prosent. Alle får et generelt tillegg på 2,50 kroner per time, i tillegg gis det et ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner per time.
Av Trygve Bergsland 05.04.2019 11:07
Borø sier lavlønnstillegget på 2 kroner per time gis til medlemmer på tariffavtaler der gjennomsnittslønnen ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønnen. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er beregnet til ca. 478 000 kroner.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen er godt fornøyd med at medlemmene i Virke får økt kjøpekraft. 
– Når vi i tillegg har fått til et løft for lavlønte er dette i tråd med våre målsettinger før forhandlingene startet, sier Olsen.

Det generelle lønnstillegget på 2,50 kroner gis til medlemmer på følgende tariffavtaler:
* Kranoverenskomsten
* Begravelsesbyråavtalen
* Verkstedoverenskomsten
* Overenskomst for IKT- og serviceelektronikk
* Landsoverenskomst for kino
* Landsoverenskomst for studentsamskipnader
* Overenskomst for apotekvirksomheter

Medlemmer på følgende tariffavtaler får også et lavlønnstillegg på 2 kroner per time:  
* Landsoverenskomst for kino
* Landsoverenskomst for studentsamskipnader
* Overenskomst for apotekvirksomheter

Når det gjelder Funksjonæravtalene og Kontoroverenskomsten gis det tillegg på minstelønnssatsene innenfor rammen på 3,2 prosent. 

Forhandlingene med Virke omfatter ca. 7 500 medlemmer i Parat, Finansforbundet, Delta, Negotia og Yrkestrafikkforbundet. Nå fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

Se også: 
Protokoll: Enighet i Virke oppgjøret 2019 
Tariffinformasjon med minstelønnstabeller Virke - Enighet i oppgjøret 4.04.2019


Våre medlemsblader
Video

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo