Les

Enighet med Yilport i årets hovedoppgjør

Enighet med Yilport i årets hovedoppgjør. Foto:Lars Kringstad/ Yilport
Yilport har avtale med Oslo havn om å losse og laste all container-trafikk inn til Oslo. Oslo havn er den travleste havnen i Norge. Tariffavtalen er inngått mellom Yilport, Parat og Fagforbundet, som omfatter ansatte på havnen.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 25.05.2022 21:45 redigert 30.05.2022 18:11
Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier de er blitt enige med Yilport om en samlet lønnsutvikling som er i tråd med oppgjøret i Oslo kommune. 
– Vi er enig i at rammen skal fordeles mellom de lokale partene og fristen for dette er satt til 1.juli, sier Aune.

Enighet også på en rekke andre områder
Han sier det også er enighet om tariff-festing av tjenestepensjon.
– Videre er vi enige om økt innbetaling fra arbeidsgiver til pensjonsordningen, bedre bestemmelser for fri jul og nyttårsaften, økt adgang til bruk av egenmelding, nye kompetansebestemmelser og nye bestemmelser om likestilling og diskriminering, sier Aune.

Forhandlingslederen er godt fornøyd med resultatet og sier det har vært gode og konstruktive forhandlinger med bedriften.
 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo