Les

Enighet med NHO om ny hovedavtale

Forhandlingsdirektør i NHO Jon F. Claudi, nestleder i Parat Anneli Nyberg og forhandlingsleder for YS Eirk Bornø. Foto: Vetle Daler
YS og NHO har blitt enige om endringer i hovedavtalen for de neste fire årene. 
Av Vetle Daler Publisert dato 23.11.2021 22:50 redigert 23.11.2021 23:24
Tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet var et av hovedkravene til YS. 
– Vi er derfor glade for at NHO har kommet oss i møte, sier Parats nestleder Anneli Nyberg.

Partene er enige om å drøfte tiltak for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Det er også oppnådd enighet om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. I tillegg er bestemmelsene om behandling av personvern klargjort.

Den nye hovedavtalen har varighet til 31. desember 2025.
Hovedavtalen med Virke forhandles neste uke.

Les protokollen fra forhandlingene her

Les også: Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet
Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten