Les

Enighet i statsoppgjøret

– Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, sier Pål N. Arnesen. Foto: Vetle Daler
Staten og YS Stat er enige i årets oppgjør for ansatte i staten. 
Av Helene Husebø Publisert dato 24.05.2022 17:55 redigert 07.06.2022 9:44
Etter en krevende mekling 18 timer på overtid kom staten og YS Stat til enighet tirsdag ettermiddag. Resultatet er et gjennomsnittlig lønnstillegg på 3,84 prosent, noe som er mer enn det som ble oppnådd i frontfaget. Alle er garantert et sentralt lønnstillegg på minst 10 000 kroner, og i tillegg kommer lokale forhandlinger. 

Partene er dessuten enige om modernisering av lønnssystemet i staten.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, er tilfreds med resultatet.
Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, sier Arnesen. 

Parat-leder Unn Kristin Olsen er også fornøyd.
– Etter to år med pandemi og en tøff arbeidshverdag for mange statsansatte er jeg glad for at vi unngikk konflikt og dermed slapp å føre våre medlemmer ut i en streik, sier hun til Parat24

Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai.
– Det er gledelig at rammen ble noe høyere enn frontfaget og man dermed tok igjen noe av etterslepet, men jeg skulle gjerne sett at avsetningen til lokale forhandlinger var noe høyere. Vi har dyktige tillitsvalgte i Parat, så selv med en mindre lokal pott enn ønsket, vet jeg de tillitsvalgte vil gjøre en god innsats for våre medlemmer, sier hun.

YS Stat-leder Pål N. Arnesen er fornøyd med å ha fått på plass et enklere og bedre lønnssystem i staten. 
– Vi får nå et system som er mer moderne, lettere å bruke for de tillitsvalgte, og som sikrer flere av våre medlemmer en automatisk lønnsutvikling. Dette har vi jobbet med siden 2016, og vi er glade for at arbeidet endelig er i mål, sier han. 

I tillegg er minstelønnssatsene økt, og alle førstekonsulenter heves ett lønnstrinn. 
– Det er mange kvinner som har denne stillingsbetegnelsen, så dette ivaretar vårt ønske om en likelønnsprofil, sier Arnesen. 

Unn Kristin Olsen er svært fornøyd med at dette kom på plass i avtalen.
– Det er en seier at vi denne gang klarte å gjøre noe med førstekonsulent-koden. Og så er jeg strålende fornøyd med at vi fått inn i hovedtariffavtalen at lokal lønnspolitikk skal omfatte tillitsvalgtes lønnsutvikling, og ikke minst at tillitsvalgte ikke skal tape lønnsmessig på vervet, sier hun. 

Les også: Mekling på overtid

Les også: Resultatet i statsoppgjøret – her er detaljene

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup