Les

Enighet i oppgjøret for tannhelsesekretærer i privat sektor

Leder for tannhelsesekretærene i Parat, Anne-Gro Årmo (tv) og forhandler Tonje Krakeli Sneen, er fornøyd med at de nå har på plass en ny mønteravtale for privat sektor Foto: Marianne Baksjøberg/Parat
Tannlegeforeningen og ThsF/Parat er enige om ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer i privat sektor.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 10.11.2022 16:40

Parats forhandlingsleder, Tonje Krakeli Sneen, er godt fornøyd med resultatet.
– Vi fikk gjennomslag for de viktigste kravene våre. Minstelønnssatsene i mønsteravtalen er etter disse forhandlingene lik satsene i kommunen, sier Sneen.

Mønsteravtalen den avtalen tannlegeforeningen og Parat anbefaler sine medlemmer å inngå for tannhelsesekretærene i privat sektor.
i følge leder i  tannhelsesekretærenes forbund, ThsF, Anne-Gro Årmo, følger de aller fleste private klinikker mønsteravtalens lønnsbestemmelser.

 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo