Les

Enighet i oljetransport-meklingen

Parats forhandlingsutvalg på oljetransportavtalen er fornøyd med at de greide å komme til enighet. Forhandlingsutvalget består av f.v Jan Granberg, Kjell Morten Aune, Preben Espeland, Thomas Lilloe og Jo Hoel Foto: Lill J. Fischer/Parat
En streik, som ville rammet distribusjon av drivstoff og tanking av fly på Gardermoen, er avverget, etter at partene kom til enighet i meklingen.
Av Lill Jacqueline Fischer/NTB Publisert dato 11.10.2020 23:55 redigert 14.10.2020 9:17

Parat og Norsk Industri ble ved midnatt enige om ny tariffavtale for arbeidstakere som er omfattet av oljetransportavtalen. Parats forhandlingsleder, Thomas Lilloe, sier det er enighet om et oppgjør som ligger innenfor rammen av frontfagsoppgjøret.

Parat-forhandleren sier det også er lagt til rette for at sjåfører med fagbrev kan forhandle fagarbeiderlønn i lokale forhandlinger.
– Det stilles strenge krav til denne type transport for å kunne utføre sikker håndtering av eksplosiv last, sier Lilloe.

Partene er enige om en ny bestemmelse om at det kan fastsettes i lokal lønnsavtale at fagbrev og eventuelle kompetansetillegg kan ses i sammenheng.
­– Endringen åpner for lokale forhandlingsløsninger slik at også sjåfører kan få godkjent fagbrev og fagbrevtillegg. Men øvrige tillegg som er gitt som kompetansetillegg må da ses i sammenheng med tillegget på 10 kroner i timen.
Det kan for eksempel bety at en i en enkeltsak får redusert effekt av fagbrevtillegget det året man får det godkjent, sier Lilloe.


Parat var klare til å ta ut 37 av sine medlemmer i streik fra mandag, mens Fellesforbundet ville tatt ut 18 arbeidstakere.

I tråd med resultatet fra frontfagsoppgjøret blir det gitt et generelt tillegg på 50 øre per time til alle fra 1. april i år.


Se hele resultatet av oppgjøret her

Riksmeklerens møtebok
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo