Les

Enighet i meklingen mellom Parat og Virke

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Parat og Virke, for ansatte i varehandel og service. Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier arbeidsgiver har akseptert flere viktige krav i meklingen.
Av Trygve Bergsland 12.09.2020 9:08
Parats forhandlingsleder sier enigheten innebærer en ramme i tråd med resultatet fra industrioppgjøret, og samlet sett gir avtalen gir en reallønnsutvikling for våre medlemmer. 
– Vi har fått gjennomslag for kravene en lønnsramme i tråd med frontfaget. Koronasituasjonen og hensynet til jobben med å sikre medlemmene en jobb å gå til tatt i så er vi relativt fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi sikrer norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Aune.

Han sier at avtalen også innebærer at arbeidsgiver vil forskuttere sykepenger på samme måte som ble oppnådd i frontfaget. 
– Vi har fått aksept for at bedrifter ikke skal ha mulighet til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger, sier Aune. 

Det er ifølge Aune også oppnådd enighet om nye bestemmelser om bærekraft og samarbeid. Bedre bestemmelser for å bidra til opplæring på arbeidsplassen og andre endringer av mer redaksjonell karakter. 

I tarifforhandlingene om funksjonæravtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, har arbeidstakerorganisasjonene Handel og Kontor (LO) i tillegg til Parat (YS) forhandlet på vegne av sine medlemmer. Parat har forhandlet for medlemsgrupper i Bama, Carlsen Fritzøe, Lekolar, Maxbo, Malorama, Montér, , Optimera, Lyse, Norgesgruppen m.fl.
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo