Les

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene

Sæther sier oppgjøret gir alle et tillegg i årslønn på minimum 26.300 kroner. Foto: Parat.
Partene i mellomoppgjøret om bedriftsavtalen kom tirsdag kveld til enighet. Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med offentlig sektor. Parats representant i forhandlingene, Bjørn-Are Sæther, sier det er et godt resultat som er på linje med offentlig sektor for øvrig.
Av Trygve Bergsland/NTB Publisert dato 10.05.2023 8:20
Sæther sier oppgjøret gir alle et tillegg i årslønn på minimum 26.300 kroner. 
– I tillegg skal det nå gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. I tillegg til at garantilønnsatsene heves med de sentrale tilleggene, heves garantilønnen med ytterligere 5000 kroner, sier Parats representant i forhandlingene.

I oppgjøret deltok Samfunnsbedriftene og forhandlingssammenslutningene i LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune.

Samfunnsbedriftene er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper.

Medlemmene jobber i bransjer som avfall, energi, havn, brann og redning, vann og avløp, økonomi og næring, IKT, forvaltning og kompetanse, helse og omsorg, samferdsel og eiendom, natur og park, kultur og museum og idrett.

Øvrige resultater fra oppgjøret
*Ufaglærte får 26.300 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet
*Fagarbeidere får 27.000 i lønnstillegg
*Fagarbeidere med fagskole får 28.000 i lønnstillegg
*Ledere og andre uten garantilønn får 5 prosent i lønnstillegg

Alle sentrale tillegg gjelder fra 1. mai 2023.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup