Les

Enighet i lønnsoppgjøret for Parats medlemmer i sykehus

Anders Fredheim og forhandler i Parat, Renate Messel Hegre. Foto: Malin Lindstrom

Natt til tirsdag ble det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i helseforetakene. Alle Parats medlemmer i sykehusene er sikret generelle lønnstillegg på linje med resten av offentlig sektor. - Dette vil gi våre medlemmer en bedre mulighet til å møte dagens økte kostnader, sier foretakstillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus, Anders Fredheim.

Av Trygve Bergsland Publisert dato 21.06.2022 7:25 redigert 21.06.2022 16:18

Medlemmene i Parat og Delta i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12 000 kroner, og rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent.
- Vi er fornøyde med at våre medlemmer nå har fått et resultat som gir noe over frontfagsrammen, og som er på linje med oppgjøret i staten, sier Fredheim. 
 
Han er spesielt fornøyd med at overenskomsten legger til grunn og intensiverer arbeidet mot en heltidskultur.
- Men, jeg skulle gjerne sett et skille mellom stillingsgruppe 2 og 3. Det fikk vi ikke på plass i denne omgang, sier Fredheim. 

Forhandlingsleder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier det er oppnådd et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor.
– Vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier hun.

Alle Parats medlemmer i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner.
* Ufaglærte med 10 års ansiennitet eller mer får ytterligere 1.000 kroner.
* Fagarbeidere med 10 års ansiennitet eller mer får ytterligere 5.000 kroner i lønnstillegg og får derved en lønnsøkning på 17.000 kroner
* Ansatte som ikke er innplassert i stillingsgruppe får 4,1 prosent.
* Rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent.
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo