Les

Enighet i KS Bedrift

Fra venstre Petter Sommervold, YTF; Monica Deildok, Delta; Simen Bjerke, Delta og Bjørn-Are Sæther, Parat. Foto: Gunhild Lervåg, Delta
Tirsdag kveld kom partene i havn med mellomoppgjøret for medlemmene på Bedriftsavtalen i KS Bedrift. Alle får et lønnstillegg på minst 6200 kroner, og garantilønnen heves slik at det gir et lønnsløft for fagarbeidere og fagarbeidere med fagskole.
Av Vetle Daler 15.05.2019 14:28
KS Bedrift omfatter såkalt konkurranseutsatte bedrifter i kommunesektoren. For Parats del betyr det medlemmer i interkommunale renovasjonsselskaper og kommunale parkeringsselskaper. 

– Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget, sier Parats forhandlingsleder Bjørn-Are Sæther.

Les mer: Tariffinformasjon
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com