Les

Enighet i kommuneoppgjøret

Alle ansatte får et sentralt lønnstillegg på minst 1400 kroner fra 1. september, og økning i lørdags- og søndagstillegget. Det er klart etter at partene i kommuneoppgjøret kom frem til en forhandlingsløsning klokken to natt til onsdag.
Av Lill Jacqueline Fischer 16.09.2020 9:17
–  Oppgjøret, som er i tråd med frontfaget sikrer våre medlemmer i kommunene  reallønnsvekst, sier Parats medlemmer i YS Kommunes forhandlingsdelegasjon Bjørn Are Sæther og Anne Gro Årmo.

Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetansearbeidet. 

Økt satsing på heltid
Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid. Partene er også enige om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Oppgjøret omfatter ikke ansatte i Oslo Kommune. Der ble det ingen forhandlingsløsning og oppgjøret går nå til mekling.

Også LO og Unio ble enige i oppgjøret, mens Akademikerne brøt forhandlingene.
 
 
Våre medlemsblader
Video

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo