Les

Enighet i innledende Spekter-forhandlinger

Bodil Røkke er Parats representant i Spekter-forhandlingene. Foto: Vetle Daler
YS og Parat har fått gjennomslag for sine krav om kompetansetiltak i forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. De innledende forhandlingene ble avsluttet med enighet onsdag kveld. 
Av Vetle Daler Publisert dato 26.08.2020 18:50 redigert 28.08.2020 11:16
Spekter-oppgjøret omfatter blant andre Parat-medlemmer i sykehusapotek, Vitusapotek, helseforetak, Innovasjon Norge, studentsamskipnadene og Kongsberg Aviation Maintenance Service.
– Mer systematisk arbeid med kompetansetiltak var et viktig krav for oss i årets forhandlinger, og det har vi fått gjennomslag for, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

Bodil Røkke er Parats representant i forhandlingene.
– Jeg er glad for at vi fikk på plass en enighet om tydeligere satsning på kompetanse lokalt, sier Røkke til Parat24.

Når det gjelder økonomien i oppgjøret, altså lønnstillegg, er det resultatet fra frontfagsoppgjøret, med en ramme på 1,7 prosents lønnsvekst i år, som ligger til grunn.

Bodil Røkke er skuffet over at partene ikke lyktes i å bli enige om en lavlønnsprofil.
– Forhandlingene fortsetter imidlertid nå i de såkalte B-forhandlingene, og senere i de enkelte virksomheter, og her vil det være forskjellige innretninger på hvordan lønnstillegg skal gis, sier hun. Det er ventet at hele Spekter-oppgjøret vil være sluttført i løpet av høsten.

Fakta: Resultatet i korthet:
- Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.
- Kompetansesatsing i virksomhetene og utvikling av veileder for lokalt arbeid med kompetansetiltak.
- Arbeidet med likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov skal styrkes.
- Partssamarbeid om teknologiutvikling og innføring av ny teknologi.
- Partssamarbeid for å sikre bærekraftig utvikling i virksomhetene.

Fakta: Spekter-oppgjøret

De innledende "A-forhandlingene" med Spekter dreier seg om sentrale avtalebestemmelser (del A), generelle lønnstillegg og samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.
De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

De innledende forhandlingene gjelder lønnsoppgjøret for 14 000 YS-medlemmer i Parat, Finansforbundet, Delta, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet Vy, VyBuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, Bring, Vitusapotek, sykehusapotek, barnehager, teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.
 
Les også: Krever satsing på kompetanse

Les protokollen fra forhandlingene her
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo