Les

Enighet i funksjonæroppgjøret

Forhandlingsutvalget, f.v Nina Ivarsen, Katrine Andersen Roald og Lin Beate Karsten, er fornøyd med at det ble en forhandlingsløsning. Foto: Lill J. Fischer/Parat
Torsdag ettermiddag ble Parat, Negotia og Yrkestrafikkforbundet og NHO enige om revisjon av funksjonæravtalen.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 15.09.2022 16:20 redigert 15.09.2022 16:47

Funksjonæravtalen er det største avtaleområdet for Parat i NHO-området, og forhandlingene omfatter nærmere 1700 medlemmer i mer enn 220 virksomheter.

Parats forhandlingsleder, Katrine Andersen Roald, sier at det har vært en konstruktiv dialog og er fornøyd med at de kom til en forhandlingsløsning. Det partene ikke greide å finne en felles løsning på, skal det jobbes videre med i tariffperioden.

Partene har blitt enige om en styrking av likestillings- og ikke-diskrimineringsbestemmelsene. Dette innebærer at avtalens ordlyd er oppdatert i samsvar med de nye bestemmelsene for forbud om diskriminering. I tillegg er bedriftens konkrete plikt til å ivareta likestillingsperspektivet i personalpolitikken beholdt, sammen med en fremheving av plikten til å sikre lik lønn for likt arbeid, for kvinner og menn.

Partene har også blitt enige om en ny bestemmelse som presiserer arbeidsgiver drøftelsesplikt ovenfor de tillitsvalgte ved bruk av hjemmekontor.

I tillegg er kompetansebestemmelsene oppdatert.

Lønnsbestemmelser
Funksjonæravtalen er en avtale hvor all lønnsfastsettelse i hovedsak skjer lokalt i den enkelte virksomhet.

Protokoll

 

 

 


Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo