Les

Enighet i forskningsoverenskomsten

Hanne Jahr Pedersen fra NHO og forhandlingsleder fra Parat, Katrine Roald, etter enighet i Forskningsoverenskomsten onsdag.

Onsdag formiddag startet forhandlingene om forskningsoverenskomsten mellom Parat og Abelia i NHO. Overenskomsten er en rammeavtale som omfatter ansatte i forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Ved 20-tiden samme dag hadde partene blitt enige.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 09.11.2022 17:05 redigert 11.11.2022 11:36

Partene er blant annet enige om tydeliggjøring fra arbeidsgiversiden om en åpen og kjent lønnspolitikk, og at rammene for hjemmekontor skal drøftes som en del av arbeidsforholdet. I tillegg er det enighet om at kompetansekartlegging, og at eventuelle kompetansegap skal dekkes inn i henhold til hovedavtalen. Forhandlingsleder fra Parat, Katrine Roald er fornøyd med resultatet. 

–  Vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger i dag, og fikk medhold for våre hovedkrav. Dette er en rammeavtale hvor lønn og arbeidsvilkår i stor grad er avtalt lokalt i særavtale ved den enkelte virksomhet. Rammebetingelsene vi i dag har blitt enige om er viktige for å legge grunnlaget for lokale avtaler, sier Roald. 

Medlemmer tilhørende forskning og undervisningsinstitusjoner i Parat, er i tillegg til forsknings- og undervisningsoverenskomsten, omfattet av egne lønns- og arbeidsvilkår som er tariffestet gjennom lokale særavtaler. 

Punktene partene har sluttet seg om i dag inkluderer:

  • Tydeliggjøring av at lønnspolitikken skal være drøftet med tillitsvalgte og kjent for alle ansatte.

  • Plikten til å drøfte rammene for hjemmekontor med tillitsvalgte. 

  • En understreking av arbeidsgivers plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging, og dekke opp eventuelle kompetansegap, i henhold til hovedavtalen.

  • Tydeliggjøring av mulighetsrommet ved beredskapsvakt.

  • Språklig opprydding. 

Fra Parat stilte tillitsvalgte Robert Phillips fra Oslo International School, Tale Rognerud fra Handelshøyskolen BI og Hans Petter Hoff fra Noroff. Fra forhandlingsavdelingen til Parat var Katrine Roald tilstede som forhandlingsleder. 

Fra arbeidsgiversiden møtte partene Wenche Nilsen fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til Thomas Urdal Johnsen, Cecilie Vatne og Hanne Jahr Pedersen fra Abelia i NHO. 

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup