Les

Enighet i forhandlinger med Colosseumklinkikken

Parats forhandlingsutvalg med sentralstyremedlem i ThsF, Ellinor Brattset, forhandler i Parat, Tonje Krakeli Sneen, og leder i ThsF, Anne-Gro Årmo.

Tirsdag startet forhandlinger mellom Parat og Colosseumklinkikkene om revisjon av direkteavtalen for tannhelsesekretærer. Parat har medlemmer i 26 av de rundt 60 Colosseumklinikkene. Samme ettermiddag hadde partene kommet til enighet. 

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 15.11.2022 15:15 redigert 15.11.2022 15:42

Fra Parat møtte leder for Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, sammen med sentralstyremedlem for privat sektor, Ellinor Brattset. Tonje Krakeli Sneen stilte fra forhandlingsavdelingen i Parat.

Før forhandlingene startet sa forhandler, Tonje Krakeli Sneen, at målet var å få gjennomslag for de betingelsene Parat oppnådde i forhandlingen om mønsteravtalen forrige uke.

– Vi fikk gjennomslag for de samme betingelsene som fra mønsteravtalen vi forhandlet forrige uke. Det viktigste kravet her var de økte minstelønnssatsene, og det generelle tillegget, forteller Sneen.

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer ansatt i det private er en anbefalt avtale for lønn- og arbeidsforhold, som også kan brukes som tariffavtale. Denne gjelder i dag for virksomheter tilknyttet Den norske tannlegeforening.

Forhandlingsresultatet samsvarer med årets hovedoppgjør i kommunesektoren.

Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo